Hvis du har spørgsmål vedrørende Aktiv Video Klub Århus som du

brænder efter at få svar på, så send os en mail på:

aktiv-video-klub@avk-aarhus.dk


Eller måske bedre endnu, kom og besøg os.

Vi mødes hver mandag kl. 10 - 12

fra september til maj i den store festsal på:

Lokalcenter Skelager, Skelagervej 33, 8200 Aarhus N.


Bestyrelsen

Formand:


Knud Møller Andersen


Tlf. 20200125


Kasserer:

Poul Erik Ettrup

Tlf. 24946721


Sekretær:

Ole Maltesen

Uddannelseschef:

Finn Therkildsen

Tlf. 51905580


Bestyrelsesmedlem:

Connie Løwe


Suppleant:

Britta Klemmensen


Suppleant:

Carsten V. Sørensen


Webmaster:

Svend Bjerre