Hvert år afholder vi vores egen interne filmkonkurrence.


Bedømmelsen af vores konkurrencefilm foretages af eksterne bedømmere, som så vidt muligt er folk, der har arbejdet professionelt med film og lyd, så vi får så saglig en bedømmelse som muligt.


På tiden har vi 3 dommere, som alle er ansat ved DR.


 Regler for deltagelse:


  • Emnet er frit, så ingen film er udenfor kategori.
  • Filmenes varighed er maksimalt 8 minutter alt inklusive. Det betyder at film af kortere varighed er velkomne, f.eks. 2 min.
  • Det er deltagernes egne videooptagelser der skal ligge til grund for deltagelse i konkurrencen.
  • Ved start køres 3 sekunder ind i sort, og AVK og konkurrencenummeret påføres.
  • Der kan indleveres en film pr. medlem/gruppe, men der er dog mulighed for at deltage begge steder.
  • Bedømmelsen vurderer billedkvalitet, redigering, lydkvalitet, kreativitet, ide og helhedsindtryk.
  • Der tildeles 1., 2. og 3. præmie.
  • AVK forbeholder sig ret til at kopiere og bruge filmene til senere brug, og at lægge de tre vinderfilm ud på en videoportal så de kan vises på AVK's hjemmeside, med mindre vinderne udtrykkeligt frasiger sig dette..

Sidste frist for indlevering af film til 2022 konkurrencen er:

Mandag 14/3 2022

Vinderne af årets konkurrencefilm 2020:

Vinderne af årets konkurrencefilm 2019:

Vinderne af årets filmkonkurrence 2021:

Medlemsafstemning 2021