A k t i v i t e t e r

Mandagsmøder.

Vi mødes hver mandag fra kl. 10 – 12

i festsalen på Lokalcenter Skelager. 

 

På møderne viser vi hinandens videoer,

og kommenterer på idéer, emnevalg

og resultater.


Vi har et teknisk kvarter, hvor vi taler

om videotekniske udfordringer af

fælles interesse – ofte med oplæg

fra klubmedlemmer.


Typiske indlæg handler om, hvordan vi kan forbedre vores optagelser, reallyd, speak, tekster og redigering.

Men også udstyr og redigeringsprogrammer er ofte

på dagsordenen under det tekniske kvarter.   


Vi har et stigende fokus på mobiltelefonen, som fremtidens kamera.

Undervisning.

Vi tilbyder nye medlemmer kurser i brug af redigeringsprogrammer -

lige fra filhåndtering på PC’en til indtaling af speak, indsætning af overgange, tekst og animationer, brug af dækbilleder og meget mere.


For øvede medlemmer vil undervisningen blive tilrettelagt

ud fra den enkeltes behov.


Undervisningen foregår i vores undervisningslokale efter hvert

Mandagsmøde – og gennemføres af vores erfarne underviser.Men vi kan alle være både

underviser og elev for hinanden – afhængigt af emnet.


Filmaftener

Siden klubbens start i 1992 har vi løbende afholdt særlige

filmaftener, hvor medlemmernes færdige produktioner af lidt

længere varighed bliver vist.


De hyggelige filmaftener indledes med et lille traktement.


P.t. har vi 3-4 filmaftener i hver sæson.


Konkurrencefilm

På sæsonens sidste filmaften viser vi årets Konkurrencefilm –

og holder en anonym medlemsafstemning om årets top 3 film.


Umiddelbart herefter kommer vores eksterne dommere på besøg og giver deres evaluering af alle konkurrencefilm –

for til slut at afsløre 1.-2.-og 3.-præmien.

Alle øvrige konkurrencefilm får en 4. præmie.

Vinderfilm 2020

Arrangementer

En af de altid populære aktiviteter i klubkalenderen er den årlige

forårsudflugt, som i 2020 skulle gå til Kalø Hovedgård med rundvisning i Karlsladen og Jagtslottet, og med efterfølgende

frokost på Holmegård Café – men som desværre måtte aflyses

på grund af corona-risikoen.

Men også besøg på virksomheder og museer er en kærkommen

tradition I klubben.

Senest har vi været på en guidet rundtur i Væksthusene i Botanisk Have.

Kontingent for 2023/2024 er kr. 300,00 årligt, kr. 400,00 for ægtepar.