A k t i v i t e t e r

 Mandagsmøder

 Vores fællesmøde holdes om mandagen fra kl. 10.00 til 12.00.


 Indholdet på mandagsmøderne er:

  • Vi ser medlemmernes videofilm.
  • Spørgsmål og ønsker fra medlemmerne.
  • Optage- og redigeringsteknik.
  • Erfaringsudveksling.
  • Nyheder
  • Udstyr

 Filmaftener

 Filmaftener afholdes onsdage fra kl. 18.00 til 21.30.


 Indholdet på filmaftener:

 Vi begynder med lidt spiseligt og hyggeligt samvær, hvorefter vi ser

 nogle af medlemmernes egne produktioner - ofte film som er for lange

 til mandagsmødet, eller flere film knyttet til et fælles tema.


 Konkurrencefilm

 Hvert år sidst på sæsonen afholder vi en filmkonkurrence.

 Emnet er frit, og den maksimale varighed er 8 minutter.

 Filmene bliver bedømt af eksterne dommere, og den sidste gang før   sommerferien uddeles 1. 2. og 3. præmie.


 Filmene vises internt på en filmaften, hvor vi også laver en afstemning

 om hvilke film, der vinder. 

 Kurser

 Der tilbydes følgende kurser:

  •  Digital fotografi
  •  Digital PC redigering - Pinnacle grundkursus.
  •  Digital PC redigering - Pinnacle opfølgningskursus


 Kurserne har varierende længde, afhængig af forhåndskundskaber

 til teknik og brug af computer og eller programmer.

  •