Klubbens målsætning

Klubbens formål er at fremme interessen for video- og anden audiovisuel aktivitet på amatørbasis for alders- og førtidspensionister samt efterlønsmodtagere bosiddende i Aarhus Kommune.

Vi sætter også det sociale aspekt højt, og vi mødes under hyggelige former for at udvide kendskabet til vores hobby og udveksle viden og erfaringer.