KURSUSTILBUD

Aktiv Video Klub Århus tilbyder medlemmerne en række kurser. Alle kurser er gratis, kun skal deltagere på redigeringskurserne købe klubbens kursusmateriale.


Klubben tilbyder kursus i computerredigering af videofilm og digitale fotos. D.v.s. redigering af optagelserne, indsætning af tekster, lyd og tale samt animationer.

Vi råder over et moderne og alsidigt redigeringsudstyr, der står gratis til disposition for medlemmerne hele året.


Hvad enten du redigere hjemme eller bruger klubbens udstyr, kan du hele tiden stille spørgsmål og søge vejledning, også efter at kurserne er afsluttet.
Følgende kurser tilbydes:


  • Digital PC redigering - Pinnacle. Grundkursus
  • Digital PC redigering - Pinnacle. Opfølgningskursus
  • Digital fotografi
  • Fremstilling af cover (omslag) og labels til CD og DVD skiver


Kurserne har varierende længde afhængig af forkundskab til teknik og brug af computer og /eller programmer.


Tilmelding kan ske på mandagsmøderne. Der vil blive givet telefonisk besked til alle tilmeldte inden kursusopstart


For at få optimalt udbytte af kurserne, er det en forudsætning at du møder op hver gang og at du forbereder og øver dig. Er du forhindret i at møde - send afbud til læreren.